imis

Aktualności

O instytucie

Historia działalności Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej sięga roku 1974. Pierwsze systematyczne badania materiałów porowatych zainicjowno, w ramach Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN; (grupa 10 pracowników). W tym celu utworzono Zakład Mechaniki i Akustyki Materiałów Porowatych jako zamiejscowy (w Poznaniu) ośrodek Polskiej Akademii Nauk.

W roku 1996, w wyniku porozumienia między Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie a UKW (wówczas jeszcze WSP w Bydgoszczy) utworzono nową jednostkę uczelni, Zakład Mechaniki Środowiska, którego kierownikiem został prof. dr inż. J. Kubik. Do zespołu, w roku 1996, dołączył prof. dr hab. W. Kosiński, który specjalizował się w metodach sztucznej inteligencji.

Z dniem 1 stycznia 1997 roku Zakład przekształcony został w Katedrę Mechaniki Środowiska, a w dniu 1 października 2001 roku w - Instytut Mechaniki Środowiska i Informatyki Stosowanej. Aktualnie Instytut wchodzi w skład Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki UKW, od roku 2009 pod nazwą Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej,

ul. Kopernika 1, 85-074 Bydgoszcz tel. 52 32 57 611, 52 32 57 612