Erasmus

Informujemy ze istnieje możliwość wymiany studentów w ramach programu Erasmus do następujących krajów:

 • Bułgaria
  Uniwersytet: Konstantin Preslavsky University of Shumen, Szumen
  Strona internetowa: http://www.shu-bg.net
  Kierunki studiów: Geografia, Turystyka, Biologia, Matematyka, Informatyka, Filologie obce
  Język studiów: bułgarski, rosyjski i angielski
 • Czechy
  Uniwersytet: Uniwersytet Techniczny w Libercu
  Strona internetowa: http://www.tul.cz/en/
  Kierunki studiów: Inżynieria środowiska, mechatronika
  Język studiów: angielski i czeski
 • Francja
  Uniwersytet: Ecole Centrale de Lille
  Strona internetowa: http://www.ec-lille.fr/
  Kierunki studiów: Informatyka, Mechatronika;
  Język studiów: angielski i francuski
 • Grecja
  Uniwersytet: University of Patras
  Strona internetowa: http://www.upatras.gr
  Kierunki studiów: Biologia, Informatyka
  Język studiów: angielski i grecki
 • Hiszpania
  Uniwersytet: Universidad de Cadiz
  Strona internetowa: http://www.uca.es/
  Kierunki studiów: Informatyka
  Język studiów: angielski i hiszpański
 • Niemcy
  Uniwersytet: Otto-Friedrich-Universitat Bamberg
  Strona internetowa: http://www.uni-bamberg.de
  Kierunki studiów: Filologie, Slawistyka, Pedagogika, Nauki humanistyczne, Politologia, Informatyka;
  Język studiów: niemiecki i angielski
 • Portugalia
  Uniwersytet: Instituto Politecnico de Santarem
  Strona internetowa: http://www.ipsantarem.pt//
  Kierunki studiów: administracja, pedagogika, informatyka
  Język studiów: angielski i portugalski
 • Słowacja
  Uniwersytet: Uniwersytet Konstantyna Filozofa, Nitra
  Strona internetowa: http://www.en.ukf.sk
  Kierunki studiów: Biologia, Ekologia, Informatyka, Turystyka, Geografia, Politologia
  Język studiów: angielski i słowacki
  Uniwersytet: Uniwersytet w Żylinie
  Strona internetowa: http://www.uniza.sk
  Kierunki studiów: Matematyka, Mechatronika
  Język studiów: angielski i słowacki
 • Węgry
  Uniwersytet: Uniwersytet w Debreczynie, Debreceni Egyetem
  Strona internetowa: www.unideb.hu
  Kierunki studiów: Matematyka, Informatyka, filologie
  Język studiów: angielski i węgierski

UWAGA!
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Biura Współpracy Międzynarodowej

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej,

ul. Kopernika 1, 85-074 Bydgoszcz tel. 52 32 57 611, 52 32 57 612