Plany zajęć

Studia stacjonarne mechatronika

Mechatronika plany zajęć na semestr zimowy 2018/2019 - Dostępne w systemie USOS

Przedmioty w języku angielskim w roku 2018/19

Zajęcia w języku angielskim są otwarte.

Mogą w nich uczestniczyć studenci kierunku mechatronika i informatyka, zamiennie w stosunku do przedmiotów z planu studiów prowadzonych w języku polskim.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej,

ul. Kopernika 1, 85-074 Bydgoszcz tel. 52 32 57 611, 52 32 57 612